Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CLICK N ROLL

Το CLICK N ROLL είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα που ανήκει στην εταιρία CLICK N ROLL με έδρα την Ελλάδα και διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Β’ 16 & Γρίβα 1 στο Χαλάνδρι Αττικής (εφεξής Εταιρία). Η CLICK N ROLL εφαρμόζει τους ακόλουθους γενικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας CLICK N ROLL από τους πελάτες τους:

Η υπηρεσία CLICK N ROLL έχει ως σκοπό την διαχείριση κρατήσεων για ναύλωση σκαφών, όχι την ίδια την μίσθωση.

Με την αγορά της υπηρεσίας CLICK N ROLL, ο πελάτης αποδέχεται πλήρως και άνευ όρων τους παρόντες όρους χρήσης και τον κανονισμό που περιγράφεται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που θα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η ναύλωση σκάφους, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ του πελάτη και του τελικού παρόχου της υπηρεσίας (ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του σκάφους), διέπεται από τη σύμβαση ναύλωσης (εφεξής ναυλοσύμφωνο) μεταξύ των δύο πλευρών. Η Εταιρία δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το ναυλοσύμφωνο, ούτε είναι μέρος αυτού.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στις ακόλουθες διευθύνσεις https://clicknroll.com/terms-conditions και https://clicknroll.com/privacy-policy, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για περαιτέρω διευκρινίσεις είναι info@clicknroll.com και η ιστοσελίδα είναι https://clicknroll.com/.

Ο σκοπός της CLICK N ROLL είναι να ικανοποιήσει πλήρως τον πελάτη. Παρακαλούμε αναφέρετε οποιοδήποτε συμβάν ή παράπονο άμεσα στο info@clicknroll.com. Επισης, οποιαδήποτε επικοινωνία ή έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CLICK N ROLL ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπηρεσία CLICK N ROLL αφορά στην διαμεσολάβηση με σκοπό την ναύλωση σκαφών αναψυχής και την διαχείριση των κρατήσεων των ναυλωμένων σκαφών αναψυχής. Μέσω της υπηρεσίας CLICK N ROLL, ο πελάτης μισθώνει ένα σκάφος από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του, σύμφωνα με τους όρους και την τιμή που αναγράφονται στην ιστοσελίδα https://clicknroll.com.

Όλες οι κρουαζιέρες που διατίθενται στο https://clicknroll.com είναι άδειες διαδρομές, πράγμα που σημαίνει πως προκύπτουν από ναύλα που έχουν προηγουμένως πωληθεί από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του σκάφους (εφεξής Κύρια ναύλα). Οι κρουαζιέρες που πωλούνται μέσω της υπηρεσίας CLICK N ROLL ισχύουν μόνο εάν τα Κύρια ναύλα παραμένουν σε ισχύ. Οποιαδήποτε ακύρωση Κύριου ναύλου οδηγεί στην αυτόματη ακύρωση της κρουαζιέρας CLICK N ROLL.

Όλες οι κρουαζιέρες που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας CLICK N ROLL στο https://clicknroll.com/ προσφέρονται από την Εταιρία, που ενεργεί ως διαμεσολαβητής και της οποίας η ευθύνη περιορίζεται στην επαφή του πελάτη με τον τελικό πάροχο της υπηρεσίας, ο οποίος είναι αποκλειστικά και άμεσα υπεύθυνος για την παροχή αυτής. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή της υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει την υποχρέωση να απαντήσει σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελλιπούς εκπλήρωσης της συμβατικής υπηρεσίας από τον τελικό πάροχο της υπηρεσίας, με τον οποίο ο πελάτης έχει συνάψει το ναυλοσύμφωνο. Παρ ‘όλα αυτά, η εταιρία ενημερώνει πως όλοι οι συνεργαζόμενοι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές σκαφών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και τη σύμβαση ναύλωσης. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής από τους τελικούς παρόχους υπηρεσιών συνεπάγεται ότι η Εταιρία μπορεί να τους αποκλείσει από την υπηρεσία CLICK N ROLL.

Ο Ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του σκάφους αναθέτει ρητά στην Εταιρία την είσπραξη του ναύλου για την συμβατική υπηρεσία, μαζί με όλες τις άλλες υπηρεσίες και τα πρόσθετα που θα συμφωνηθούν μεταξύ του πελάτη και της Εταιρίας εν γνώσει του Ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του σκάφους.

Ο πελάτης αποδέχεται ρητώς τον περιορισμό ευθύνης της Εταιρίας και ως εκ τούτου η Εταιρία είναι υπεύθυνη μόνο για τη διαχείριση και ολοκλήρωση της κράτησης της επιλεγμένης κρουαζιέρας και για τη διαχείριση της πληρωμής της μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί και τα χαρακτηριστικά που διαφημίζονται. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι αν ο τελικός πάροχος της υπηρεσίας αδυνατεί να πραγματοποιήσει την κράτηση, η Εταιρία θα προβεί σε πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει δεσμευτεί ή / και καταβληθεί, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης.

Αν και η Εταιρία επιδιώκει την εκτέλεση κάθε κρουαζιέρας όπως ακριβώς διαφημίζεται στο https://clicknroll.com και εργάζεται σκληρά ως προς την επαλήθευση κάθε στοιχείου που δίνεται από τον τελικό πάροχο της υπηρεσίας, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές. Ο τελικός πάροχος της υπηρεσίας είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη (τεχνικά χαρακτηριστικά, παροχές κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο https://clicknroll.com. Ο πελάτης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε καταγγελία υπό αυτή την έννοια θα γίνει απευθείας και αποκλειστικά κατά του τελικού παρόχου υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη αυτού, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία ζητά από τους τελικούς παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν ακριβείς και σωστές πληροφορίες. διαφορετικά, ενδέχεται να αποκλειστούν από το https://clicknroll.com. Κάθε περιστατικό, παρακαλούμε να αναφερθεί άμεσα στο info@clicknroll.com.

Η ναύλωηση του σκάφους θα έχει τη διάρκεια που αναφέρεται στην ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη ότι θα υπόκειται στον κανονισμό του ναυλοσυμφώνου. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκειά ή στους όρους της θα πρέπει να κοινοποιείται στην Εταιρία.

 1. ΙΣΧΥΣ

Οι όροι χρήστης της υπηρεσίας και ισχύουν μόλις ο πελάτης δημιουργήσει τη φόρμα κράτησης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διαδικασία κράτησης μέσω της υπηρεσίας CLICK N ROLL είναι η ακόλουθη:

 • Συνδεθείτε στο clicknroll.com
 • Επιλέξτε μια κρουαζιέρα και διαβάστε τους όρους χρήσης της
 • Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων
 • Κάντε αίτημα για κράτηση
 • Η Εταιρία θα επιβεβαιώσει εάν ο τελικός πάροχος υπηρεσιών έχει αποδεχτεί την κράτηση
 • Πληρώστε την κρουαζιέρα.
 • Η Εταιρία δέχεται πληρωμές μέσω:

PayPal

– Viva Wallet

– Credit or Debit Card*

– Τραπεζική μεταφορά

* Visa, MasterCard and American Express.

**Η American Express έχει επιπλέον χρέωση 3.5%.

 • Μετά την παροχή της υπηρεσίας, η Εταιρία θα σας ζητήσει να αξιολογήσετε λεπτομερώς την υπηρεσία, ώστε οι υπόλοιποι πελάτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
 • Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελικού παρόχου υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό.
 1. ΠΕΛΑΤΗΣ

Πελάτης είναι οποιοσδήποτε ηλικίας άνω των 18 ετών, με την ικανότητα να ενοικιάσει σκάφος, να αποδεχθεί τους παρόντες όρους υπηρεσίας και χρήσης και να συμφωνήσει να δεσμευτεί από αυτούς κατά τη δημιουργία της φόρμας κράτησης.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος:

 • Να παρέχει πάντα αυθεντικές, σωστές και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
 • Να μην παρέχει τον κωδικό πρόσβασης του σε τρίτους και να είναι το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στο όνομα χρήστη του
 • Να παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία στην Εταιρία για να πραγματοποιήσει: την κράτηση, τη σύμβαση και την παροχή υπηρεσίας και τη χρέωση για την ναύλωση
 • Να αποδεχθεί ότι η Εταιρία μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στον τελικό πάροχο υπηρεσιών. Ο τελικός πάροχος υπηρεσιών δεσμεύεται και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Να παρέχει τις πληροφορίες και τις απαντήσεις, κατά περίπτωση και όποτε μπορεί να ζητηθούν
 • Να πληρώσει τα ποσά που αντιστοιχούν στις ναυλώσεις εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διαδικασία κράτησης και / ή μίσθωσης
 • Να χρησιμοποιεί σωστά τις υπηρεσίες
 • Να παρέχει μόνο ακριβείς πληροφορίες κατά την αξιολόγηση της υπηρεσίας που λαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται, να απορρίπτει ή να αποσύρει τις αξιολογήσεις και τις απόψεις.
 1. ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο τελικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης ενός ή περισσοτέρων σκαφών, μιας εταιρείας ναύλωσης, ενός μεσίτη ή ενός οργανισμού που διαχειρίζεται σκάφη.

Η Εταιρία προσφέρει στους τελικούς παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα να σχεδιάζουν κρουαζιέρες με τα σκάφη τους και να τις προβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της CLICK N ROLL με περιγραφή, χαρακτηριστικά, εικόνες, τιμές και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρία. Έτσι, η Εταιρία μπορεί να πραγματοποιήσει την υπηρεσία κράτησης και τη διαχείριση των πληρωμών ναύλωσης.

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο πελάτης και η Εταιρία αποδέχονται τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συμφωνίες και συμβάσεις με οποιοδήποτε μέσο προσφέρεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων ηλεκτρονικής σύναψης μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικής καταγραφής, ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής υπογραφής, καθώς και ότι μπορούν να αποθηκεύονται με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο.

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο πελάτης θα πληρώσει κατά την κράτηση, καταβάλλοντας το συμφωνηθέν ποσό σε κάθε περίπτωση και κατά την συμφωνημένη στιγμή και σύμφωνα με τους όρους που είχαν προηγουμένως γίνει δεκτοί από τον πελάτη.

Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι εκείνοι που γίνονται μέσω της πλατφόρμας πληρωμής που έχει δημιουργηθεί στο clicknroll.com μέσω Paypal, Viva Wallet, Χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών όπως Visa, Visa Electron και Master Card, τραπεζική μεταφορά καθώς και άλλα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν στο διαδίκτυο.

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ

9.1 Από την πλευρά του πελάτη

Σε περίπτωση απόσυρσης μετά την κράτηση εκ μέρους του πελάτη, τα έξοδα ακύρωσης που βαραίνουν τον πελάτη είναι το 100% του ποσού που έχει προκαταβάλει και αφορά σε ολόκληρη την τιμή της κρουαζιέρας, εκτός αν η ακύρωση από την πλευρά του πελάτη αναγγελθεί περισσότερες από 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ναύλωσης, όπου και τα ακυρωτικά ισούνται με το 50% της αξίας του ναύλου.

Οι ακυρώσεις θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@clicknroll.com .

9.2 Από την πλευρά του τελικού παρόχου υπηρεσιών

Με την επιφύλαξη της συμφωνίας κατά τη διαδικασία κράτησης, ενημερώνουμε ότι οι ακόλουθες περιπτώσεις θα σημαίνουν τον αυτόματο τερματισμό της κράτησης χωρίς αποζημίωση ή την επιστροφή του ποσού που καταβάλλει ο πελάτης:

 • Μη συμμόρφωση του πελάτη με τις πληρωμές εντός των προθεσμιών
 • Μη συμμόρφωση του πελάτη με τους κανόνες και την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρήση του σκάφους, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην υπέρβαση του αριθμού των ατόμων επί του σκάφους.

Με την επιφύλαξη της συμφωνίας κατά την διαδικασία κράτησης, ενημερώνουμε ότι οι ακόλουθες περιπτώσεις θα ενεργοποιήσουν τον αυτόματο τερματισμό της κράτησης, με πλήρη αποζημίωση και επιστροφή του ποσού της κατάθεσης που καταβλήθηκε από τον πελάτη:

 • Ο τελικός πάροχος υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την κρουαζιέρα λόγω τυχόν αντικειμενικών περιστάσεων που μπορεί να προκύψουν, όπως οι καιρικές συνθήκες, τα τεχνικά ζητήματα ή το αντικείμενο της κρουαζιέρας CLICK N ROLL (βλ. 1)
 1. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης της υπηρεσίας κριθεί άκυρη κατ ‘εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δυνάμει των δικαστικών αποφάσεων ή οποιουδήποτε αναγνωρισμένου οργανισμού με επαρκή δικαιοδοσία, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι χρήστες θα ενημερωθούν για οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα ή στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίες θα θεωρούνται αποδεκτές από τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο https://clicknroll.com μετά την ενημέρωση τους.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιοδήποτε παράπονο πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@clicknroll.com.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία του παρόντος, υποβάλλεται ρητώς στη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα των ναυτικών αρχών και, κατά περίπτωση, στα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία.

Αναζήτηση

Συγκρίνετε κρουαζιέρες

Σύγκριση